കേബിൾ ലഗ്സ് GTY സീരീസ്

  • GTY Compression Battery Lug Pin Type Cable Lugs

    GTY കംപ്രഷൻ ബാറ്ററി ലഗ് പിൻ തരം കേബിൾ ലഗുകൾ

    ഉൽപ്പന്ന മാനം വ്യതിയാനങ്ങൾ ഔട്ടർ സർക്കിൾ പൈപ്പ് മതിൽ കനം നീളം 6 5.5 0.5 23.5 10 6.5 0.5 25 16 8 0.6 30 25 9 0.8 35 35 10.5 0.9 38.8 50 12.5 1.1 45 70 14.5 1.2 50 95 17 1.5 ൫൫.൬ 120 19 1.8 60 150 21 2 ൬൫.൬ 185 23 2 70 240 25 2.2 75.6 300 29 2.6 80.5 1. കോൾഡ് പ്രെസ്ഡ് വയറിംഗ് ടെർമിനൽ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ, സിൽക്ക് തുണിയിൽ മുക്കിയ സിൽക്ക് തുണി ഉപയോഗിക്കുക.